ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
‘Koffertje&co’

Identiteit:
Bij aankoop van een of meerdere goederen, sluit u een koopovereenkomst met Koffertje&co.
Koffertje&co valt onder Creative Makers Studio en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78725550.

Nederlands Recht:
Op de aankoop van de goederen via Koffertje&co geldt het Nederlands recht. Bij een overeenkomst geldt de wet `koop of afstand` van het Burgerlijk Wetboek (BW7). Geschillen, die tussen de partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst of van andere overeenkomsten, zal Koffertje&co, het geschil of geschillen, in eerste instantie trachten op te lossen met de afnemer. Het geschil kan ook worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Bestellingen:
Alle goederen kunnen alleen via een van de websites van Koffertje&co worden besteld via www.koffertjeenco.nl. Koffertje&co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd invoeren van personalia, zoals namen, factuuradressen, verzendadressen, bankrekeningnummers of andere gegevens zoals geboorte datums, namen etc voor producten.

Producten:
De basis voor de producten zijn voor het merendeel gemaakt van textiel, karton of hout, hierna te noemen goederen of producten. Prijzen op de website, zijn in euro`s en is inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten of andere bijkomende kosten. De op de website getoonde foto`s, bevatten producten die kunnen afwijken van het daadwerkelijke ontwerp, verhoudingen, maatvoeringen en kleuren. De formaten op de website kunnen zijn afgerond op 0,5 cm naar boven of naar beneden afgerond. De kleuren van de website en het daadwerkelijke product kunnen verschillen. Bij een tweede bestelling, kunnen de kleuren, het merk, de textuur/ kleur van hout, karton of textiel afwijken van de eerste bestelling.

Betaling:
De betaling dient vooraf te geschieden via overmaking op rekening van Koffertje&co. Dit kan ook via diverse aangeboden betaalservices worden gedaan. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Een factuur zal per email worden verzonden. De afnemer zal op de hoogte worden gesteld, wanneer de betaling op rekening staat van Koffertje&co.

Annulering:
Na bestelling en betaling kan een order niet meer worden geannuleerd.
De meeste producten zijn op maat gemaakt en kunnen derhalve nimmer worden geannuleerd.
Producten die echter niet zijn gekozen met opties, zoals bijvoorbeeld mijlpaalkaarten of koffertjes zonder opdruk kunnen wel worden geannuleerd. Er worden enkel administratieve kosten ingehouden a €2,50 incl mogelijk gerekende BTW.

Productie en levertijd:
De goederen worden direct aangepast, ontworpen en geproduceerd en binnen circa 5 werkdagen geleverd, nadat de betaling op rekening staat van Koffertje&co. De levertijden zijn indicatief en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Koffertje&co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongerief, veroorzaakt door vertraging op welke wijze dan ook. De afnemer kan geen aanspraak maken op schadevergoeding nog annulering van de goederen dan wel de overeenkomst te ontbinden, veroorzaakt door vertraging of overschrijding van levertijd.

Verzending:
De goederen worden degelijk verpakt en ter verzending aangeboden bij een pakketdienst zoals bv PostNL. Koffertje&co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade on/of ongerief aan de afnemer, veroorzaakt door vertraging cq overschrijding van de leveringstermijn van een of meerdere goederen, tussen het aanbieden van het pakket door Koffertje&co enerzijds en ontvangst bij de geadresseerde(n) anderzijds. De afnemer zal op de hoogte gehouden worden door Koffertje&co, gedurende het traject van aankoop tot aanbieding bij de pakketdienst. De afnemer kan, indien beschikbaar, per email de traceercode van de verzendzegel opvragen, zodat de afnemer zelf het traject van verzending tot aflevering kan volgen. Dit geldt echter alleen voor pakketten en niet voor brievenbuspost. De goederen kunnen op verzoek `verzekerd` worden verzonden, tegen de op dat moment geldende tarieven, bovenop de normale verzendkosten, vermeerderd met eventuele bijkomende administratiekosten. De goederen kunnen op verzoek worden verzonden per `snelkoerier`, tegen de op dat moment geldende tarieven, vermeerderd met eventuele bijkomende administratiekosten.

Aflevering en ontvangst:
De goederen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op schade aan de verpakking of aan de goederen. Wanneer er zichtbare schade aan de verpakking of goederen geconstateerd wordt, dient dit direct schriftelijk aan de koerier te worden gemeld. Bij uitblijven van de melding, kan er geen aanspraak worden gemaakt op de verzekering en vervalt hiermee de garantie. De goederen dienen bij ontvangst te worden gecontroleerd op aantal en kleur, alvorens te worden uitgepakt en uitgegeven. Indien de goederen niet in overeenstemming zijn met het bestelde, nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, dient de afnemer dit schriftelijk en binnen 7 dagen na de aflevering kenbaar te maken aan Koffertje&co. Koffertje&co heeft de keuze de goederen tegen retournering daarvan te vervangen door de juiste goederen, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien de goederen of delen daarvan, zijn gebruikt of niet bij de geretourneerde goederen worden aangetroffen, houdt dit acceptatie van de goederen in en zullen deze goederen niet worden geaccepteerd en ingenomen door Koffertje&co en vervalt de garantie. De goederen worden dan wederom verstuurd, na betaling van de op dat moment geldende verzendtarieven en inhouding van de door afnemer betaalde verzendkosten, (`de door afnemer betaalde verzendkosten` heeft betrekking op het deel zoals omschreven in hoofdstuk `Retour zending`).

Retour zending:
De goederen kunnen alleen geretourneerd worden zoals omschreven in hoofdstuk `Aflevering en ontvangst`. Wanneer de afnemer het Product zal retourneren, dient dit te gebeuren in de originele verpakking of in een andere degelijke verpakking, ongeopend en zonder gebruikssporen. Wanneer de producten door het verkeerd verpakken van de goederen, beschadigd worden ontvangen door Koffertje&co, anders dan door schuld van de pakketdienst, vervalt de garantie. Tevens valt de verantwoordelijkheid van de verzending, tbv schade, diefstal of verlies, onder de verantwoordelijkheid van de verzender. De kosten van de retourzending van verkeerd geleverde goederen, komen voor rekening van Koffertje&co. Hierbij moet gebruikgemaakt worden van een door Koffertje&co aan afnemer aangeleverd verzendlabel. Wanneer de afnemer kiest voor een andere koerier, zullen de kosten van de retourzending voor rekening zijn van de verzender.
Worden niet aangepaste, niet gepersonaliseerde artikelen echter retour gestuurd, ofwel een overeengekomen retour met Koffertje&co. Dan komen de kosten van de retour voor rekening van de afnemer.
Het terugbetalen van retour gekomen artikelen zal geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen in een door Koffertje&co goede staat.

Gebruik van goederen:
Koffertje&co kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd gebruik van de goederen. Bij textiel dienen de wasvoorschriften te worden opgevolgd, koffertjes zijn niet onverwoestbaar, dus dienen met enige liefde te worden gebruikt. Houten voorwerpen kunnen splintertjes bevatten, dus wees daarmee voorzichtig. Rammelaars en ander babyspeelgoed is veilig voor alle leeftijden, maar wees wel voorzichtig met het alleen laten van baby’s met dergelijke goederen.

Wijzigingen koopovereenkomst:
Koffertje&co behoud zich het recht, in geval van overmacht, de koopovereenkomst op schorten of te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige vorm van schadevergoeding, met uitzondering van de restitutie van de reeds betaalde goederen door de afnemer. Onder overmacht kan worden verstaan, iedere tekortkoming, welke niet aan Koffertje&co kan worden toegerekend. De afnemer kan de koopovereenkomst niet meer wijzigen, wanneer de goederen besteld en in Productie zijn.

Wijzigingen in de Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden:
Koffertje&co kan de `ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN`, tussentijds wijzigen, met uitzondering van de wettelijke bepalingen, van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. De nieuwe voorwaarden zullen niet van toepassing zijn op lopende bestellingen, maar alleen op bestellingen gedaan op de dag van de gepubliceerde wijziging.

Aansprakelijkheid:
Koffertje&co is met uitzondering van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor enige of andere ongevallen, directe of indirecte materiële of immateriële schade, dood, letsel, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal, beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging- vertraging en/of stoornis, vertraging bij bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere bedrijfs- of persoonlijke schade, alsmede gevolgschade geleden aan afnemer, opdrachtgever, gebruiker of derden.

Privacy:
Koffertje&co verplicht zich aan de bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Koffertje&co. De bij Koffertje&co, bekende persoonsgegevens, zullen niet aan derden worden verstrekt. De persoonsgegevens zijn voor administratief gebruik, zoals te noemen: de koopovereenkomst, invordering van verschuldigde betalingen, het beheren van de klantrelatie, het uitvoeren van marketingactiviteiten, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Koffertje &co | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel